รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปี 2565          รายงานการกำกำติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565          รายง...

อ่านเพิ่มเติม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

     - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565     - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565     - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

24 มิถุนายน 2565     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เมษายน 2565     -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังก...

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

     -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564     -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564     -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564     -  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 ...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี          แผนภูมิการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 7 ของ ( 7 ) แถว