นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          แผนบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          -  หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร          -  หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร          -  หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร        &nb...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)                    รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 4 ของ ( 4 ) แถว