แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่          -  คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน          -  มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ย...

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามช่องทางที่ลิงก์ด้านล่างนี้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          ตารางสรุปเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      ...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 5 ของ ( 5 ) แถว