ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ


24 มิถุนายน 2565

     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


8 เมษายน 2565

     -  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


29 มีนาคม 2565

     -  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


14 กุมภาพันธ์ 2565

     -  ประกาศประกวดราคาจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     -  ประกาศประกวดราคาจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แชร์ :

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

 ความคิดเห็นของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ!   รีเฟรช
ผิดพลาด: กรุณาลองใหม่อีกครั้ง