การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

แชร์ :

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

 ความคิดเห็นของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ!   รีเฟรช
ผิดพลาด: กรุณาลองใหม่อีกครั้ง