ความเป็นส่วนตัว

          ทางเว็บไซต์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ
          จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการภายในเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีการจัดเก็บผ่านทางช่องทางการสมัครสมาชิก


ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่
          ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
          ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
          บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เช่น IP address, Cookie เป็นต้น
 

จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในบริการต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
          สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
          ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
 

คุกกี้ (Cookies)
          เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการ และติดตามการใช้งานของคุณเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ หรือใช้โหมดไม่ระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็ได้
 

การขอลบข้อมูลผู้ใช้
          คุณสามารถติดต่อมายังผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อขอลบบัญชีผู้ใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ได้ ตามที่อยู่อีเมล์นี้ ita@pbn2.go.th เราจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด


          นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
แชร์ :