คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                         ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)   

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Scroll to Top