คะแนนสอบครูผู้ช่วย

ธนากร ถามเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว
สามารถดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยได้ที่ไหนครับ

1 คำตอบ
Admin ทีมงาน ตอบเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว
เมื่อกระบวนการสอบเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว สามารถมาติดต่อขอดูได้ด้วยตนเอง
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2       กลุ่มบริหารงานบุคคล
หรือไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเองขอให้ทำเป็นหนังสือแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้เข้าสอบมาด้วย
ส่งเอกสารได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 158/1 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

Scroll to Top