หลักฐานในการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

Q & A บริการสอบถามข้อมูลหมวดหมู่: ITA สพป.เพชรบูรณ์ 2หลักฐานในการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
ภานุวัฒน์ ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทำบัตรประจำตัวข้าราชการครับ

1 คำตอบ
Admin ทีมงาน ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
  1. คำร้องขอมีบัตร
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. สำเนาบัตรเดิม
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีบัตรหายให้ใช้ใบแจ้งความด้วยนะคะ
*** ถ้าเอกสารครบ มาติดต่อเราที่สำนักงานเขตฯ ได้เลยค่ะ ***

Scroll to Top